Ochrana osob a majetku


  • fyzická ostraha majetku a osob
  • střežení vytypovaných oblastí (např. zamezení vstupu)
  • pořadatelské služby
  • střežení a zajištění místa trestného činu, přírodní katastrofy apod.
  • doprovod a ochrana dětí
  • domovnické služby
  • ostatní služby dle dohody

Mohla by Vás zajímat i identifikace osob pomocí DNA či zajištění soudních znaleckých posudků.