Ostatní detektivní služby a expertízy


 • DNA - identifikace osob pomocí DNA, zjišťování paternity a další využití metody
 • zajištění a zprostředkování soudních znaleckých posudků ze všech oborů
 • odborné zajišťování a vyhodnocování stop v oblasti kriminalistické techniky
 • poskytování pyrotechnických služeb
 • zajištění předání úředních obsílek
 • prohlídka kanceláří a bytů a zjišťování odposlechů
 • prohlídka vozidel a zjišťování odposlechů
 • protibombové preventivní prohlídky vozidel a objektů
 • expertízy a posouzení kvality pojištění vozidel, nemovitostí, osob atd. event. návrhy nového pojištění
 • posuzování a analýzy výkonu bezpečnostní služby
 • posouzení vhodnosti a účelnosti stávající ochrany majetku
 • kontrola protipožárních zařízení

Zajišťujeme také ochranu osob a majetku nebo elektronické zabezpečení .